de nieuwe wereld

Onze wereld verandert drastisch en snel. De gevolgen raken ons allemaal. Hierdoor groeit het belang van verandering en verbinding. Via het initiatief ‘werksaamheden met gesloten beurs’ creëren we een nieuwe wereld vanuit ons hart: ‘De nieuwe wereld van ons allemaal’.

‘Werksaamheden met gesloten beurs’ staat voor samen en verbinden. Het betekent actief bouwen aan jouw welzijn en dat van de mensen om je heen door te ‘geven’ via je talenten en expertises. Als tegenprestatie ontvang je, afhankelijk van jouw behoeften, inzet van iemand anders in het netwerk. Hiermee staat geld, als ruilmiddel, buitenspel.

Door vanuit je hart te geven, krijg je veel terug want:
• je doet iets dat je energie geeft
• je verlegt je focus van bezorgdheid naar oplossingsgerichte actie
• je stress neemt af en je gevoel van geluk neemt toe
• je ontvangt dankbaarheid
• je ontvangt inzet van anderen passend bij jouw behoeften
• je versterkt oude vriendschappen en ontwikkelt nieuwe

Onderling persoonlijk contact in je eigen wijk staat aan de basis van ‘Werksaamheden met een gesloten beurs’. Dit is dichtbij en vertrouwd. Laat je je er in je aanbod of vraag echter nooit door beperken. Jouw wijk ligt namelijk in je woonplaats die je terugvindt in een van de 27 gedefinieerde regio’s met een gezamenlijke landelijke en zelfs grensoverschrijdende dekking. Via je lidmaatschap kom je dus per definitie in een internationaal netwerk.